Języki

„Status“ i inne przyciski

Rozwijalna lista statusu wnioskodawcy jest w wielu przypadkach automatycznie ustawiana przez program. Można jednak ręcznie wybrać inną opcję. W takim przypadku pojawia się uwaga, że oczekiwany status może już się nie zgadzać z wyświetlanym.

Uwaga: Drugie nie podlegające edycji pole statusu jest używane do wyświetlania etapu załatwiania wnioskodawcy rozliczanego przez jednostkę centralną. Są przewidziane następujące statusy:

Zarejestrowany, Dane zostały wprowadzone, Wniosek złożony przez JC, Wstępna decyzja wydana przez PNWM, Rozliczony przez JC, Decyzja ostateczna wydana przez PNWM.

Ten status zmienia się automatycznie, kiedy zostanie wykonany kolejny krok.

 

Dalsze przyciski w widoku gospodarza/gościa są opatrzone literami:

T otwiera widok przypisanego podmiotu.

Z otwiera wyskakujące okienko, w którym można dokonać zmiany rozliczającej jednostki centralnej. Jeśli wybraną jednostką centralną będzie PNWM (xx000), podmiot będzie rozliczany indywidualnie, a nie poprzez wniosek zbiorczy. W pozostałych przypadkach finanse wnioskodawców rozliczanych za pośrednictwem jednostki centralnej będą przedstawiane w zakładce „finanse JC”.

S otwiera przypisany wniosek zbiorczy. Jeśli takowego jeszcze nie ma, zostanie założony nowy