Języki

Określanie podmiotu

  • Jeśli mają Państwo do czynienia z nowym wnioskiem już zarejestrowanego podmiotu, szybko dodadzą Państwo jego dane klikając na przycisk „Dodaj”. W oknie, które zostanie wyświetlone, proszę odnaleźć podmiot, na przykład odszukując go po numerze identyfikacyjnym (jeśli jest znany), kodzie pocztowym, nazwie lub adresie w odpowiednich polach wyszukiwania. Proszę koniecznie sprawdzić, czy podmiot jest aktywny! Wybór potwierdza się kliknięciem na „OK.”

 

Jeżeli znaleziony podmiot jest przyporządkowany do innej jednostki centralnej, to nie trzeba go rejestrować ponownie. Sam podmiot nie musi być w bazie danych Web-SOWY pod kilkoma numerani identyfikacyjnymi (tzn. przy różnych jednostkach centralnych).

Próbując zapisać wniosek z oboma stronami wniosku wyświetla się informacja o bląd. Kliknęcie na „Z” obok obcej jednostki centralnej otwiera okienko z tabelą Państwa jednostki centralnej, obcej jednostki centralnej oraz PNWM. Proszę wybrać się i potwierdzić. Następnie proszę manualnie wpisać nowy numer wniosku własnej polskiej strony wniosku. Teraz można zapisać wniosek.

 

Zarówno w sekcji „Gospodarz”, jak i w sekcji „Goście” znajdują się trzy przyciski:

Każda ze stron wniosku ma przyciski: „Dodaj“, „Nowy“ i „Wykasuj“.

Dodaj: otwiera wyskakujące okno z tabelą podmiotów i jednostek centralnych przefiltrowanych wg kryterium kraju pochodzenia w celu wyboru gospodarza/gości do dodania. W tym samym oknie nad tabelą znajdują się 3 przyciski, które pozwalają odfiltrować z listy Państwa własne podmioty, nowe wnioski jednostek centralnych (X*) lub wyświetlić wszystkie bez filtrowania. Jeśli w oknie jest już podany gospodarz, stary gospodarz zostanie zastąpiony przez teraz wybranego; w przypadku gości zostanie dodany nowy gość. Może być wpisanych kilku gości, ale zawsze tylko jeden gospodarz.

Nowy: otwiera maskę, w której można wpisać nowy podmiot. Jego dane – po zatwierdzeniu przyciskiem „OK.” – zostaną zapisane w bazie danych jako nowy rekord. Zostaną również dodane w sekcji gospodarz / goście.

Wykasuj: usuwa – po potwierdzeniu – gospodarza / gości. Jeśli jednak usuną Państwo obie strony, nie będzie możliwe zapisanie wniosku ani wyjście z niego.

Jeśli odpowiedni przycisk jest nieaktywny, dana opcja nie jest już dostępna dla tego podmiotu, np. nie można usunąć strony wniosku, jeśli we wniosku zbiorczym widnieje już dla niej wstępna decyzja o dofinansowaniu.

 

  •  Wraz z nowym wnioskiem można wygenerować również nowy podmiot. Jeśli rejestrują Państwo nowy podmiot z modułu „Wniosek pojedynczy”, proszę pamiętać, że nie można wówczas wprowadzić danych szczegółowych osób kontaktowych. W tym miejscu mogą Państwo wpisać jedynie najważniejsze dane teleadresowe.