Języki

Zakładanie nowych wniosków

Nowe wnioski można zakładać na dwa sposoby.

 

  • Przyciski „Nowy D“ / „Nowy P“

W module „wnioski pojedyncze” w pasku narzędzi tabeli przeglądowej zamiast przycisku „Nowy” znajdują się dwa przyciski „Nowy D" i „Nowy P". Naciskając je wybierają Państwo kraj, w którym odbywa się program.

Przy ich pomocy zakłada się nowy wniosek pojedynczy z miejscem programu odpowiednio w Niemczech (D) lub w Polsce (P). Od wyboru kraju uzależniony jest numer wniosku pojedynczego.

Uwaga: Nie ma znaczenia, czy w momencie naciskania tego przycisku na liście jest zaznaczony jakiś wniosek czy też nie.

 

  •  Przyciski „kopia D" / „kopia P“

Te dwa przyciski kopiują wybrany w tabeli wniosek i otwierają częściowo wypełnioną maskę wniosku z danymi gospodarza i gości takimi jak w wybranym wniosku. Ta metoda jest dostępna, jeśli mają już Państwo numer wniosku, gdyż podmiot realizuje w ciągu roku kilka projektów. Proszę odszukać wniosek w tabeli przeglądowej, zaznaczyć go i w zależności od miejsca programu nacisnąć jeden z przycisków „Nowy D" dla Niemiec lub „Nowy P" dla Polski.

Dalsza procedura jest taka jak to opisano w punkcie niżej. Oszczędzają Państwo sobie kilku kroków, jak np. wpisywania podmiotów.