Języki

Wprowadzanie nowego wniosku w zakładce „Wnioski”

WAŻNE: Zanim wprowadzą Państwo nowy wniosek, muszą się Państwo upewnić, czy w Oprogramowaniu nie ma już tego wniosku. Mogą to Państwo sprawdzić w module „Wnioski”. Alternatywnie proszę wyszukać wnioskodawcę (stosując kilka kryteriów) w module „Podmioty” i sprawdzić w zakładce „Wnioski”, czy odnośny wniosek nie został już zarejestrowany.

W zakładce „Wnioski” znajduje się lista wszystkich wniosków pojedynczych, w których stroną jest dany podmiot. Każdy z nich można otworzyć podwójnym kliknięciem albo przyciskiem „Otwórz”.

 


 

 

  • Wprowadzanie nowych wniosków pojedynczych

Jeśli mają Państwo pewność, że przedmiotowy wniosek pary podmiotów nie został jeszcze zarejestrowany (dotyczy to przede wszystkim nowych podmiotów), mogą Państwo wprowadzić nowy wniosek dla tego podmiotu.

Po naciśnięciu przycisku „Nowy D" (dla spotkań w Niemczech) i „Nowy P" (dla spotkań w Polsce) otworzy się okno wniosku, w którym będzie można wprowadzić dane wniosku.

Przyciski „Nowy D” i „Nowy P“

 

Okno wniosku (przykład po naciśnięciu „Nowy D”)

 

 

  • Wprowadzania nowych wniosków pojedynczych na bazie istniejących wniosków

By oszczędzić sobie ponownego wprowadzania danych już istniejącej pary podmiotów, które wspólnie składają kolejny wniosek, można nowy wniosek wygenerować również z już istniejących wniosków.

W tym celu należy wybrać w tabeli istniejący wniosek i zaznaczyć go przez pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem myszy. Następnie proszę nacisnąć przycisk „Nowy D" lub „Nowy P".

„Nowy D" zakłada nowy wniosek dla projektu realizowanego w Niemczech,

„Nowy P“ – w Polsce.

Gospodarz i goście zaznaczonego wniosku zostaną skopiowani do nowego wniosku i ewentualnie zamienieni miejscami, tak by miejsce realizacji programu zgadzało się z krajem pochodzenia gospodarza.

Nowo założony wniosek zostanie otwarty do edycji.

Jeśli spojrzą Państwo teraz na drzewko nawigacyjne, zobaczą Państwo, że program przeskoczył do modułu „Wnioski pojedyncze”. Szczegółowy opis dalszej procedury znajdą Państwo w właśnie w rozdziale „Wnioski pojedyncze”.