Języki

Wyszukiwanie podmiotu

Aby wyszukać podmiot, należy otworzyć moduł „podmiot”. W wierszu filtrowania ponad tabelą przeglądową można wpisać znane dane poszukiwanego podmiotu, które posłużą za kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie można ograniczyć do pojedynczej kolumny tabeli (np. kod pocztowy) lub doprecyzować (np. kod pocztowy + część nazwy) poprzez kombinację kilku kolumn (następnie wciskając TAB). Każdorazowe wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w postaci listy. Najskuteczniejszym kryterium wyszukiwania podmiotu jest kod pocztowy. W przypadku polskich podmiotów wpisując kod, koniecznie trzeba pamiętać o myślniku!

Jeśli wyszukują Państwo po początku słowa, należy usunąć pierwszą gwiazdkę.