Języki

Podmiot

Jeśli w drzewku nawigacyjnym wybiorą Państwo moduł „podmiot”, w filtrze głównym (w oknie z prawej strony) pojawi się lista wszystkich podmiotów przypisanych do jednostki centralnej oraz podmiotów tymczasowych, które wprawdzie zostały wprowadzone przez jednostki centralne, ale nie mogą być przez nie opracowywane (zob. numer identyfikacyjny X). Jeśli wybiorą Państwo pozycję z tej listy, otworzy się nowe okno ze szczegółowym widokiem wybranego podmiotu.

Widok szczegółowy aktywnego okna podmiotu w zakładce „podmiot” (strzałka)

 

Odbywa się to w zakładce o tej samej nazwie: „podmiot”. Zawiera ona najważniejsze dane podmiotu. Większość pól i funkcji nie jest skomplikowana. Poniżej zostaną omówione tylko te, do których obsługi nie wystarcza intuicja użytkownika lub które mają znaczenie dla jednostek centralnych