Języki

Ogólne informacje

Oprogramowanie do opracowywania wniosków dla jednostek centralnych składa się z 4 modułów: podmiot, wnioski pojedyncze, jednostki centralne i wniosek zbiorczy.

 


 

Każdy z tych modułów składa się z następujących elementów:

 

nazwa modułu w drzewku nawigacyjnym (u góry z lewej strony) z zaznaczeniem okien otwartych w danym module. W każdym z modułów można otworzyć maksymalnie trzy okna.

 Jeśli spróbują Państwo otworzyć czwarte okno widoku szczegółowego, pojawi się następujący komunikat: „Są już otwarte 3 okna. Przed otwarciem następnego proszę zamknąć jedno z nich”.

 

tabela przeglądowa (z prawej strony obok drzewka nawigacyjnego) wszystkich rekordów danych tego modułu z funkcją filtrowania.

aktywne okna danego modułu (dolna część ekranu).