Języki

Klawiatura i mysz

Generalnie obsługa aplikacji możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszy, przy czym dostęp do jednych funkcji jest łatwiejszy przez klawiaturę a do innych przez mysz. Ponieważ posługiwanie się myszą najczęściej nie jest skomplikowane i odbywa się w sposób intuicyjny, poniżej zamieszczamy jedynie kilka wskazówek dotyczących klawiatury.

 


 

  • Obsługa klawiatury

W obsłudze za pomocą klawiatury najważniejsza jest nawigacja pomiędzy poszczególnymi elementami. Do przodu przeskakuje się klawiszem TAB, a do tyłu kombinacją klawiszy SHIFT-TAB. Częściowo występują „pętle nawigacji” (np. w filtrach nad tabelami z końca nawigacji przechodzi się z powrotem na jej początek). W tych obiektach do przodu przechodzi się kombinacją klawiszy CTRL-TAB, a do tyłu CTRL-SHIFT-TAB.

W pozostałych przypadkach kombinacja klawiszy CTRL-TAB powoduje przejście do następnego okna.

Nawigacja przez zakładki odbywa się przez klawisze strzałka w prawo i strzałka w lewo.

Przyciski i listy rozwijalne aktywuje się klawiszem spacji.

Menu rozwijalne otwierają się po naciśnięciu klawisza strzałka w dół lub klawisza spacji. Wyboru dokonuje się klawiszami kursora i potwierdza klawiszem spacji lub ENTER.