Języki

Pole „szybkiego otwierania” i pasek postępu

U góry aplikacji z prawej strony znajduje się pole służące do szybkiego otwierania rekordów danych (zob. poniższa ilustracja). Konieczne jest przy tym jednak zachowanie dokładnego numeru i prawidłowego formatu, gdyż w przeciwnym razie program nie będzie wiedział, o jaki typ rekordu danych chodzi. Występują następujące formaty:

podmiot: 10 znaków (2 litery, 8 cyfr), np. DJ00000001

wniosek pojedynczy: 10 znaków (1 litera, myślnik, 5 cyfr, myślnik, 2 cyfry), np. D-05000-08

jednostka centralna: 5 znaków (2 litery, 3 cyfry/litery), np. DJBBJ

wniosek zbiorczy: 8 znaków (2 litery, 3 cyfry/litery, myślnik, 2 cyfry), np. PJ009-08

Pasek postępu pokazuje, czy aplikacja jeszcze pobiera dane z serwera wzgl. oczekuje na dane. Jeśli wskazuje on 100%, wszystkie dane zostały pobrane i mogą być opracowywane.

Pole „szybkiego otwierania” i pasek postępu