Języki

Menu podręczne

Nawigacja, niektóre tabele przeglądowe i pojedyncze inne obiekty posiadają menu podręczne. Można je otworzyć, klikając na dany obiekt prawym klawiszem myszy. Generalnie to menu zawiera takie same funkcje jak pasek narzędzi danego obiektu.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na dowolne miejsce w wierszu tabeli oferuje m.in. funkcję „kopiuj wiersz”. Treść całego wiersza wędruje do schowka. Aby skopiować treść pojedynczej komórki należy nacisnąć równocześnie klawisze CTRL + C (jedna komórka należy dokładnie do jednej kolumny i jednego wiersza).

Menu podręczne