Języki

Funkcje ogólne

Paski narzędzi znajdują się najczęściej nad tabelami i oferują funkcje zależne od kontekstu. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące narzędzia:

 

Nowy: otwiera/tworzy nowy rekord danych i otwiera niewypełnioną maskę.

Otwórz: otwiera zaznaczony rekord danych. Ten sam efekt daje podwójne kliknięcie lub naciśnięcie klawisza SPACJI na rekordzie danych

Zapisz (np. w pasku narzędzi widoku szczegółowego podmiotu): zapisuje aktualny rekord danych (o ile dokonano jakichś niezapisanych zmian, w przeciwnym razie nic się nie dzieje).

Zaktualizuj: tabela lub rekord danych jest na nowo ładowany z serwera. W przypadku rekordu danych, wymaga się potwierdzenia tej operacji, gdyż spowoduje ona utratę niezapisanych danych.

Drukuj: tworzy albo listę aktualnej tabeli (program Jasper-Report wyświetli wyskakujące okienko) lub też – jeżeli nie jest wyświetlana żadna tabela albo kilka tabel równocześnie – zrzut z ekranu.

Zamknij: zamyka rekord danych. Jeżeli nie zapisano wprowadzonych zmian, zostanie wyświetlone pytanie, czy należy je zapisać.