Języki

Fenster

To menu zawiera funkcje służące do porządkowania otwartych okien.

To samo menu występuje również w postaci menu podręcznego, do którego uzyskuje się dostęp poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy, kiedy wskaźnik znajduje się na tle obszaru wyświetlania widoków szczegółowych (zob. zrzut ekranu).

 


 

  •  Kaskadowo

Ta funkcja przywraca wszystkie zminimalizowane okna i/lub porządkuje wszystkie aktywne okna kaskadowo (schodkowo).

 

  • Minimalizuj

Wszystkie okna zostaną zminimalizowane.

 

  • Powróć

Wszystkie okna zostaną ponownie otwarte na swoich początkowych miejscach.

  • Uporządkuj

Zminimalizowane okna zostaną przywrócone i/lub aktywne okna zostaną wyświetlone obok siebie równej wielkości.

  • Zamknąć wszystkie

Wszystkie okna zostaną zamknięte. W przypadku niezapisanych danych, zostanie wyświetlone pytanie, czy należy je zapisać.