Języki

Czy mogę kliknąć na przycisk złożenie wniosku zbiorczego dopiero w momencie, kiedy oryginał wniosku będzie kompletny?

Jest zasadne, aby nacisnąć ten przycisk w momencie, kiedy wniosek jest komplety i można do wysłać do PNWM. Gdy po wciśnięciu tego guzika wymagane przez PNWM dokumenty nie będą kompletne wniosek nie zostanie rozpatrzony. Gdy wniosek wpłynie do siedziby PNWM terminowo (czyli 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu), ale będzie niekompletny to może zostać opracowany i zatwierdzony dopiero po przysłaniu brakujących dokumentów.