Języki

Frequently Asked Questions

Hier finden Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen zu unterschiedlichen Bereichen der DPJW-Arbeit.

HINWEIS --- „Schnell die Antwort finden - nutzen Sie die Suchfunktion Ihres Browsers (Firefox, Internetexplorer …) um den Text auf diese Seite nach einen Schlüsselwort Ihrer Wahl zu durchsuchen. Drücken Sie dafür „Strg+F“ und geben Sie ihr Suchwort ein. Beenden Sie mit „Enter“. Im Text ist daraufhin das gesuchte Wort markiert, wenn es auf der gewählten Seite vorkommt.“ 

 1. Według jakiego kursu przelicza WEB-SOWA?
 2. Jak poradzić sobie w przypadku, gdy wniosek złożony został według starych stawek zryczałtowanych na podróż, a dofinansowany ma zostać według nowych?
 3. Ich habe zum Antrag die Antragsdaten und die Finanzen zum Projekt erfaßt. Zusätzlich ist ein Antrag auf Bezuschussung eines Nachbereitungsseminar gestellt worden; wie und wo erfasse ich die Daten?
 4. czy zarejestrowany wniosek mogę edytować i wprowadzać poprawki lub dodać np. spotkanie przygotowawcze kadry?
 5. wniosek zarejestrowałem jako "D" w Niemczech - jak to zmienić?
 6. Projekt jest organizowany przez podmiot, a jako goście przyjeżdzają pojedyncze osoby. Co zrobić?
 7. Mam problemy z zalogowaniem się do WEB-SOWY
 8. Co oznacza skrót MMWK i MMDO
 9. Jak zarejestrować wniosek na projekt modelowy 4x3?
 10. Program nie zapisuje polskich uczestników?
 11. Jak rejestrować wniosek podmiotu już istniejącego w SOWIE, a nie przyporządkowanego mojej jednostce centralnej?
 12. Jak zarejestrować wniosek na kolejny rok budżetowy
 13. Jak otworzę nową pozycję finansową?
 14. System nie proponuje/nie zna kodu pocztowego, który chciał(a)bym wpisać.
 15. Czy jeszcze mam opracować koszty podróży do Niemiec? Czy już są sporządzone w naszym wniosku zbiorczym?
 16. Czy dane trzeciego kraju nie trzeba wpisać online, a tylko wysłać tradycyjną pocztą?
 17. Czy jest różnica między automatycznie wyliczonymi dniami uczestnictwa a dniami programu po stronie finansowej?
 18. Czy to wystarczy, że wpisuję wnioskowane koszty programu i pośrednika językowego tylko przy "wnioskowane JC"?
 19. Jak złożyć wniosek zbiorczy?
 20. Jak moge sprawdzić, czy suma w WEB-SOWE zgadza się z moją kalkulacją
 21. Dlaczego widzę wnioski podwójnie w filtrze
 22. a o co chodziło z okienkiem"kompletny" po tabelkami z uczestnikami?
 23. Jak moge zaokrąglać w SOWIE
 24. Co oznaczają charakterystyki
 25. Była jakaś możliwość aby tabele zapisać w excelu i ją edytować?
 26. W jaki sposób korzystać z przycisku "podpis"
 27. Wo kann ich für meine ZSt. in web sowa nachschauen, welche Projekte nach Vorlage der Abrechnungsunterlagen vom DPJW noch festzusetzen bzw. abzurechnen sind?
 28. Was ist der Unterschied zwischen den Eingabeoptionen “Geplante TN“ und „Abgerechnete TN“?
 29. pojawia się się komunikat o błędzie " brakująca strona wniosku"
 30. Pole finansowanie jest nieaktywne. Czym może być to spowodowane?
 31. Wykorzystałem już w zakładce ''dotacja jednostki centralnej'' dotację od PNWM.
 32. Nie można wprowadzić w SOWIE nowego numeru dotacji. Pole "nowy" jest nieaktywne.
 33. Jak należy zarejestrować wniosek bez partnera, względnie z wolnym wyborem?
 34. Jak znajdę moje wnioski jako jednostka centralna, na które wpisałaµ do SOWY decyzje finansowe?
 35. Przy wniosku zbiorczym pod numerem dotacji widzę ' wszystkie'' Czy tak jest poprawnie? Jak i kiedy otrzymamy numer dotacji?
 36. Czy mogę we "wniosku jc" skorygować w dół dane wpisane przez podmiot?
 37. W zakładce dane dotyczące wniosku obok numeru wniosku pojedynczego znajduje się litera "S". Czy wniosek pojedynczy jest przyporządkowany wnioskowi zbiorczemu?
 38. Czy mogę kliknąć na przycisk złożenie wniosku zbiorczego dopiero w momencie, kiedy oryginał wniosku będzie kompletny?
 39. Czy powinnienem uwzględnić w WEB SOWA również plan finansowy strony polskiej czy tylko plan finansowy naszego wnioskodawcy?
 40. Chcę założyć mieszaną (PLN + EUR) stronę finansową?

Kurs według którego liczy SOWA to dla poszczególnych lat:

2023: 1 EUR = 4, 7168 PLN

2022: 1 EUR = 4, 5164 PLN

2021: 1 EUR = 4,4583 PLN

2020: 1 EUR = 4,2427 PLN

2019: 1 EUR = 4,3893 PLN

2018: 1 EUR = 4,2355 PLN

2017: 1 EUR = 4,3049 PLN

2016: 1 EUR = 4,3049 PLN

2015: 1 EUR = 4,3049 PLN

2014: 1 EUR = 4,20 PLN

2013: 1 EUR = 4,10 PLN

2012: 1 EUR = 4,40 PLN

2011: 1 EUR = 3,98 PLN

Przy dofinansowaniu stosujemy zawsze nowe stawki zryczałtowane. W przypadkach ekstremalnych wnioskodawca może otrzymać 100% starych stawek zryczałtowanych, jeśli według nowego wyliczenia przyznana kwota wynosi np. 71% sumy wyliczonej według nowych stawek.

Jeśli suma dotacji wyliczona według nowej stawki zryczałtowanej na podróż jest niższa niż suma wyliczona nawet według zredukowanych stawek, to jest ona górną granicą możliwą do dofinansowania.

Sie öffnen Ihren Antrag und im Reiter Antragsdaten gehen Sie auf die Projektdaten :

Sie drücken die Taste neue Zeile. Es wird die zweite Zeile mit Projektart Begegnung erstellt. Wenn Sie auf sie zweimal klicken können Sie aus der Liste Nachbereitung Gastgeber auswählen. Die weiteren Daten können Sie erfassen, indem sie auf Zeilen: Plz, Ort, Land, Beginn, Ende, Tage klicken.     

Ähnlich sollen Sie im Reiter Finanzen ZST vorgehen. Sie gehen auf Antrag ZST und drücken die Taste neue Zeile. Dann können Sie aus der Liste: Nachbereitung Gastgeber auswählen und die weiteren Daten erfassen. 

 

 

 

 

Można to robić dopóki my nie wydamy decyzji finansowej. Program, jest tak skonstruowany, że widać aktywne przyciski. W momencie kiedy PNWM wyda decyzję finansową pola będą niedostępne.

na razie może to zrobić tylko pracownik PNWM. Prosimy wysłać maila z informacja w jakim wniosku zmienić początkową literę z D na Z.

Prosimy wpisać jako gościa podmiot o numerze DJ00000351 Freie Ausschreibung (wolny nabór). Oznacza to, że nie ma "klasycznego" partnera, lecz uczestnicy pochodzą z wolnego naboru.

W załączeniu znajduje się instrukcja jak można alternatywnie spróbować się zalogować

ZałącznikWielkość
alternativer_start_PL.pdf142.03 KB

Skróty oznaczają:
MMWK - maksymalna możliwa wnioskowana kwota
MMDO - maksymalna możliwa decyzja ostateczna

Proszę wybrać na zakładce wniosek charakterystykę 4x3 a następnie na zakładce finanse jc wybrać pozycje finansową 4x3, wtedy pojawi się stawka zryczałtowana w wys. 3000 PLN.

Być może zdarzyło się Państwu, że uzupełniliście tabelę z uczestnikami (patrz załącznik), ale po kliknięciu zapisz, zniknęli polscy uczestnicy, lub uczestnicy z kraju trzeciego.
Problem polega na tym, iż program zapamiętuje wpisy, jeśli opuści się komórkę myszką lub wciskająć ENTER bądź TAB. Jeśli następnie naciśnie się "zapisz" dane zostają faktycznie zapisane.

ZałącznikWielkość
TN_UCZ.pdf46.55 KB

Proszę złożyć nowy wniosek w module "wniosek pojedynczy" za pomocą przycisków Nowy P, Nowy D.

Następnie dodać obydwóch partnerów przyciskiem "dodaj".
Wyświetla się nowe okno, w którym należy wybrać widok "wszystkie" (to również wybór domyślny), teraz znaleźć podmiot. Jeśli jest on przyporządkowany innej jednostce centralnej, to proszę wybrać go i tyle. Nie trzeba go zarejestrować ponownie pod własnym numerem.

Próba zapisania wniosku w tym momencie doprowadzi do komunikatu błędu. Naciśnięciem "Z" obok obcej jednostki centralnej pojawia się okno z tabelką Państwa JC, obcej JC i PNWMu (lub też innych potencjalnie możliwych do wyboru jednostek centralnych). Należy tu wybrać właściwą (najprawdopodobnije będzieto jednostka, pod jaką jesteście Państwo zalogowani) i potwierdzić OKem.

Proszę jeszcze ręcznie wpisać nowy numer WP (obok przycisku "Z") po stronie własnego polskiego wnioskodawcy. Teraz można zapisać.
Tym sposobem da się unikać podwójne złożenie podmiotu w SOWIE pod różnymi numerami.

Prosimy wybrać odpowiedni rok z menu znajdującego się przy numerze wniosku. Do wyboru macie Państwo aktualny rok budżetowy, kolejny oraz cztery lata budżetowe wstecz.
Na obrazie znajdującym się w załączniku, możecie Państwo zobaczyć miejsce, gdzie dokonuje się wyboru.

ZałącznikWielkość
HH_auswahl.pdf100.62 KB

Proszę kliknąć na przycisk "nowy wierz", potem podwójnie kliknąć w pole "pozycja finansowa". Należy się otwierać lista rozwijalna, z której sie wybiera odpowiedną pozycję.

Proszę poinformować PNWM, usuniemy ten błąd w naszej bazie danych. Na razie należy podać kod pocztowy większego miasta w pobliżu nierozpoznanego. On da się zmienić póżniej, jak PNWM dała Państwu znać.

Proszę sprawdzić, czy strony finansowe zostały dobrze uzupełnione i wnioskowane sume są poprawne. W zakładce "przyporządkowane wnioski" da się skontrolować, czy sumy zostały wpisane i zapisane.

Proszę wpisać trzeci kraj w program jako drugi gość.

Liczba dni jest automatycznie wyliczane, ale przy złożenie wniosku o dotację do kosztów programu można podać inną liczbę dni.

Proponuję uzupełnić oba pola. Wpisawszy dane w pole "wnioskowane" można ich póżniej skopiować w wnioskowane JC przyciskiem "przejmij wnioskowane". To poprawny sposób postępowania.

Informację jak złożyć wniosek zbiorczy można znaleźć tutaj: http://wiki.dpjw.org/sowa/pl/node/184

Na zkładce "przyporządkowane wnioski" (zkładamy, że znajduja się tam jakieś wnioski) widać sumy na dole okienka.

Możliwości jest kilka:
1) Zarejestrowano więcej niż jednego gościa
2) W polu dane projektu wybrano więcej niż raz pozycję "spotkanie". Aby uniknąć wielokrotnego pokazywania należy pozycje wpisać ręcznie, np. "spotk.". Wtedy wniosek będzie pokazywany prawidłowo.

To okienko, czy też haczyk służy do tego, aby stwierdzić, czy tabela wypełniana jest kompletnie, czy też tylko sumarycznie. Jeśli ktoś pracuje w WEB-SOWIE prosimy zaznaczać "kompletny" i wpisywać szczegółowe dane dotyczące struktury grupy. Pola pokazujące sumy wypełnia się automatycznie. Jeśli "kompletny" nie jest zaznaczony, można wypełniać tylko pola sumaryczne dotyczące opiekunów i młodzieży.
W pürzypadku tabeli rozliczeni uczestnicy, można pozostawić opcje "niekompletny" aby nie tworzyć struktury uczestników na podstawie list PNWM.

Poniżej znajdziecie Państwo krótką informację wraz z opisem jak można zaokrąglać na stronach finansowych.

ZałącznikWielkość
Rundung_zaokraglenie_DE_PL.pdf141.09 KB
Charakterystyka
Definicja
Charakterystyki
Pogranicze charakteryzuje projekty, których uczestnicy pochodzą z regionu przygranicznego
Publikacje Projekty których celem jest wydanie publikacji
profil zawodowy Projekty o charakterze spotkania, skierowane do młodzieży, których treść nawiązuje do nauki zawodu lub przygotowania do pracy w zawodzie.
praktyki indywidualne Praktyki indywidualne, projekty skierowane do młodzieży uczącej się zawodu, których treść nawiązuje do nauki zawodu lub przygotowania do pracy w zawodzie
podróz do miejsca pamięci Projekt, który odbywa się w miejscu pamięci - byłym obozie koncentracyjnym, bez grupy z kraju partnera
wizyta w miejscu pamięci wizyty w miejscu pamięci w ramach polsko-niemieckiego spotkania młodzieży
gender Projekt o tematyce gender
niepelnosprawni Projekt, w którym biorą udział niepełnosprawni intelektualnie lub fizycznie (nie młodzież defaworyzowana)
Kultura Projekt o charakterze artystycznym (teatr, film, muzyka)
Ekologia Temat to ekologia, ochrona środowiska
Program specjalistyczny Klasyczny program specjalistyczny zgodnie z Wytycznymi
Język Projekt o tematyce związanej z nauką języka
NP Projekt organizowany przez nowych partnertów. Partnerzy w tej konstelacji składają wniosek po raz pierwszy.
Historia Projekt o tematyce historycznej
Szkolenie Partnerzy/ podmiot składa wnioski merytorycznie i /lub metodycznie słabe, na granicy dopuszczalności i powinni zostać doszkoleni przez PNWM lub JC.
4x3 Charakteryzuje projekty realizowane w ramach projektu modelowego 4x3.
PNWM-Nagroda Projekt zgłoszony do nagrody PNWM
dzieci Projekt w którym uczestnicza dzieci (poniżej 12 roku życia)
Best Practice Bardzo dobry projekt, godny naśladowania przez innych.
Powodz Program pomocy powodzianom
jubileusz Charakteryzuje wnioski podmiotów, którzy w ramach spotkania obchodzą jubileusz partnerstwa.
Koop. AJA/SchA Charakteryzuje wnioski przyporządkowane do projektu modelowego kooperacja szkół z placówkami wymiany pozaszkolnej. Uwaga! Przyporządkowanie tylko przez pracowników
PNWM!
IWU Projekty indywidualnej wymiany uczniów. Uwaga! Przyporządkowanie tylko przez pracowników PNWM!

Poniżej tabela z rozszyfrowanymi skrótami charakterystyk

Witam w załączeniu instrukcja jak wygenerować tabelę w Excelu.
Pozdrawiam

ZałącznikWielkość
PL_Excel_abspeichern.pdf227.87 KB

Przycisk tan ma następującą funkcję: informuje o tym, czy w jednostce centralnej lub PNWM znajduje się podpis partnera (jako kopia lub oryginał). Pomysł polega na tym, aby ograniczyć wysyłanie podpisów w tą i z powrotem.
Jeśli podpisu brakuje, w SOWIE jest to oznaczone w następujący sposób:

Kiedy kliknie się na przycisk „podpis”, można zaznaczyć w jakiej formie nadesłano podpis:

 

Nawzajem polegamy na wpisach zrobionych przez PNWM i inne jednostki centralne, jeśli w SOWIE zaznaczono, że podpisy zostały nadesłane. Jeśli pracownik jednostki centralnej otrzymuje ten sam wniosek w formie drukowanej i brakuje na nim podpisu, nie musi go żądać od podmiotu, ponieważ zaznaczenie we wniosku potwierdza, iż podpis został skontrolowany w innym miejscu (w innej jednostce centralnej lub w PNWM)
Po naciśnięciu przycisku „podpis” wygląda on w ten sposób:

 

Jeśli przy obydwu wnioskodawcach widnieje zielone pole, wniosek może zostać dofinansowany, nawet jeśli w danej jednostce centralnej nie znajdują się fizycznie obydwa podpisy w formie papierowej.


UWAGA! - Jeśli wniosek składa, jednostka centralna , która opracowuje tylko swoje wnioski, to istnienie jej podpisów może zostać potwierdzone wyłącznie przez pracownika PNWM lub innej jednostki centralnej opracowującej wnioski różnych podmiotów.


W przypadku wątpliwości można zawsze poprosić o podpis u jednostki centralnej bądź w PNWM, w zależności, kto zaznaczył posiadanie podpisu podmiotu.

Diese Informationen als auch die Information darüber, welche Projekte abgerechnet wurden sind im Reiter Zuordnung EA, unter Ansicht Abrechung zu sehen:

In die Tabelle “Geplante TN“ werden die Teilnehmer eingetragen, die der Träger beantragt hat. Sie Daten werden vom Antragsformular abgeschrieben. In die Tabelle „Abgerechnete TN“ wird die TN-Relation, die bei der Abrechung eingereicht wurde eingetragen.

Kiedy Software sygnalizuje, że strona we wniosku jednostki centralnej nie jest przyporządkowana, należy sprawdzić, jako jaka jednostka zentralna jest się zalogowanym (szczególnie ważne w przypadku tzw. jednostek centralnych zajmujących wymianą szkolną i pozaszolną) i jakiej jednostce zentralnej przyporządowuje się stronę wniosku.

Na tym obrazku widać, że jednostka zentralna jest zalogowana jako "pozaszkolna" (na lewo na górze przy DJ...), a wnioskodawca jest przyporządkowany jako jednostka zentralna zajmująca się wymianą szkolną (środkowa strzałka pod DS ...). W takim wypadku dane muszą się zgadzać, dlatego trzeba się zalogować jako jednostka zentralna zajmująca się wymianą szkolną lub określić się jako jednostka centralna odpowiedzialna za wymianę pozaszkolną.  

Niestety nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Czasem tak się zdarza. W takich wypadkach, gdy zaobserwują Państwo taką sytuację prosimy o kontakt z PNWM. Możemy szybko rozwiącać ten problem aktywując dla Państwa stronę finansową.

To poprawne rozwiązanie. Nie musicie Państwo czekać na decycję od PNWM, aby wpisać dane w zakładkę dotacji jednostki centralnej. Dopóki wnioskodawca nie zostanie pisemnie poinformowamy o wysokości dotacji jest to wewnętrzna informacja dla Państwa jako jednostki centralnej.

Oznacza to, że PNWM nie przyznał jeszcze dotacji złożonemu przez Państwa wnioskowi. Możecie Państwo do aktywnego numeru dotacji dodać nowe wnioski pojedyncze. Gdy to Państwo uczynią, proszę wysłać je razem z nowo powstałym zarysem wniosków (wcześniej nazywany wnioskiem zbiorczym) do PNWM. Gdy DPJW podejmie decyzje o przynaniu dotacji, ten numer zostanie zdeaktywizowany, a w jego miejce można wprowadzić nowy.

W SOWIE znajdują się 2 fikcyjne podmioty:

aktywny DJ00000351 Freie Ausschreibung (wolny nabór)
aktywny PJ00097914 Wolny nabór (freie Ausschreibung)

Jeśli projekt w Polsce odbywa się bez niemieckiego partnera proszę jako stronę wniosku dodać podmiot DJ00000351 „Freie Ausschreibung (wolny nabór).“

Jeśli projekt w Niemczech odbywa się bez polskiego partnera proszę jako stronę wniosku dadać podmiot PJ00097914 "Wolny nabór (freie Ausschreibung)".

Wnioski z taką informacją znajdują się w module wniosek zbiorczy, zakładce przyporządkowane wnioski. Prosimy włączyć widok decyzja wstępna. Poniżęj znajduje się screenshot z opisem.

ZałącznikWielkość
Bewili_ZST_PL.pdf61.9 KB

Ten stan oznacza, że wyświetlone zostaną wszystkie pojedyncze wnioski w danym roku budżetowym zawarte przez Państwa we wniosku zbiorczym. Kiedy klikniecie Państwo strzałkę obok ''wszystkie'' powinny wyświetlić się numery decyzji wstepnych. Gdyby tak się nie stało możecie Państwo poprzez naciśniecie guzika ''nowy'', który znajduje się obok okienka ''wszystkie'' samemu podać nowy numer dotacji i przyporządkować mu nowe wnioski pojedyncze.

Tak, zaleca się wręcz, aby jednostka centralna korygowała brakujące lub nieprawdziwe informacje wnioskodawców.

Nie. Przez kliknięcie tego guzika przejdą Państwo do wniosku zbiorczego, któremu przyporządkowany jest wniosek pojedynczy.

Jest zasadne, aby nacisnąć ten przycisk w momencie, kiedy wniosek jest komplety i można do wysłać do PNWM. Gdy po wciśnięciu tego guzika wymagane przez PNWM dokumenty nie będą kompletne wniosek nie zostanie rozpatrzony. Gdy wniosek wpłynie do siedziby PNWM terminowo (czyli 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu), ale będzie niekompletny to może zostać opracowany i zatwierdzony dopiero po przysłaniu brakujących dokumentów.

W Web Sowa podajecie Państwo tylko te finanse, które są dla Państwa ważne jako dla jednostki centralnej lub też jako wnioskodawcy. Finanse polskiej strony będą opracowane przez PNWM lub przez polską jednostkę centralną.

Zakładamy, że chcieliby Państwo założyć stronę finansową, która obejmuje zarówno stawki ryczałtowe w złotówkach, jak i w euro (tak jest m.in. w przypadku podróży do miejsc pamięci do Niemiec: ponieważ koszty programu polskiej grupy powstają w Niemczech/ w euro, dotacja do tych kosztów naliczana jest wg stawek ryczałtowych w euro, natomiast dotacja do kosztów podróży w złotówkach). Strony finansowe wypełniają Państwo w następujący sposób:

1. Proszę otworzyć zakładkę „Finanse JC“

2. Proszę wprowadzić wnioskowane pozycje finansowe, np. (tak jak w naszym przykładzie podróży do miejsca pamięci) koszty projektu i koszty podróży. O koszty projektu wnioskodawca powinien zawnioskować w euro. Po wpisaniu tej pozycji finansowej proszę zmienić manualnie symbol waluty przy wysokości stawki ryczałtowej z PLN na EUR. Zauważą Państwo, że wyświetlana łączna suma odbiega od sumy wpisanych pozycji finansowych: w załączonym przykładzie koszty programu w wys. 1620 EUR i koszty podróży w wys. 1836 PLN dają łącznie sumę 8283,60 PLN. Ten „dziwny” rachunek wynika stąd, że przy sumowaniu pozycji finansowych koszty w euro (koszty programu: 1620 EUR) są automatycznie przeliczane z euro na złotówki wg stałego dla WEB-SOWY kursu 1 € = 3,98 zł.

W naszym przykładzie dotacja do kosztów projektu dla polskiej grupy naliczona wg stawek ryczałtowych w euro wynosi – po przeliczeniu na złotówki – 6447,60 PLN. Łączna dotacja wynosi zatem 1836 PLN + 6447,6 PLN = 8283,60 PLN.

ZałącznikWielkość
Finanzseite_Euro_PLN_PL.pdf164.01 KB