Sprachen

Zestawianie wniosków zbiorczych w zakładce „Przyporządkowane wnioski”

W tej zakładce zestawiają Państwo swoje wnioski zbiorcze, przypisując swoje wnioski pojedyncze do numerów wstępnych decyzji o dofinansowaniu. Dane finansowe uzupełniają Państwo, wypełniając strony finansowe we wniosku pojedynczym. Przyporządkowanie powinno następować dopiero po kompletnym wypełnieniu stron finansowych wniosku.